Každý deň sa v škole, vonku s kamarátmi, či na krúžkoch stretávate s osobnými údajmi a ani o tom nemusíte vedieť (osobným údajom je okrem mena a priezviska aj prezývka, tetovanie, či informácia o zdravotnom stave). V posledných rokoch množstvo takýchto informácií čerpáte z internetu a sociálnych sietí. Keďže ste tie najzraniteľnejšie bytosti, nedostatok informácií v oblasti informačných technológií, ale aj prílišná dôvera v poskytovaní údajov pri bežnom rozhovore vám môže veľmi ublížiť.

Kniha je venovaná predovšetkým mladým ľuďom vo veku od 10 do 16 rokov, ale aj:
  • rodičom,
  • učiteľom na základných a stredných školách,
  • pedagogicko-psychologickým poradniam,
  • kultúrno-osvetovým zariadeniam,
  • každému, kto sa zaujíma o problematiku ochrany osobných údajov a súkromia.

PhDr. Jana Géciová, autor